• Mistrz Utrzymania Ruchu (m/k)

  Location PL
  Posted Date 2 months ago(1/14/2019 1:57 AM)
  Job ID
  749838
  Company
  Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o.
  Position Category
  Facilities, Maintenance, & Real Estate
  JobCountry
  Poland
 • Job Description  Miejsce: Stanowisko zlokalizowane będzie w nowym budynku ok. 150 km od Warszawy.


  Firma Amazon poszukuje osób z doświadczeniem do pracy na stanowisku Mistrz Utrzymania Ruchu. Zatrudniona osoba dołączy do zespołu w jednym z naszych wysoce zautomatyzowanych, dynamicznie działających centrów logistycznych.

  CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA:
  Osoba na stanowisku Mistrz Utrzymania Ruchu ma zagwarantować przestrzeganie przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa, terminową realizację konserwacji zapobiegawczej z zachowaniem wysokich standardów oraz wysoki poziom dostępności sprzętu poprzez ciągłe doskonalenie rozwiązań.

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
  • propagowanie najlepszych praktyk w zakresie BHP i monitorowanie współpracowników pod kątem przestrzegania przez nich propagowanych zasad,
  • podejmowanie praktycznych działań i wykazywanie się fachową wiedzą merytoryczną w kontekście całego zmechanizowanego sprzętu do przenoszenia towarów w budynku,
  • prowadzenie interaktywnych szkoleń i pełnienie funkcji mentora dla pracowników technicznych na zmianie,
  • wspieranie kierownika liniowego i nadzorowanie prac na zmianie pod jego nieobecność,
  • zapewnianie wysokiego poziomu dostępności sprzętu dla klientów wewnętrznych,
  • wspieranie stałego doskonalenia systemów w standardowy sposób w ramach całej sieci w UE,
  • nawiązywanie i utrzymywanie dobrych relacji zawodowych na różnych szczeblach w ramach całej organizacji.

  Basic Qualifications

  • duże umiejętności w zakresie urządzeń elektrycznych i mechanicznych i co najmniej 5-letnie doświadczenie w automatyce lub złożonych środowiskach ze zmechanizowanym sprzętem do przenoszenia towarów,
  • solidne podstawy wiedzy w zakresie systemów kontroli opartych na sterownikach PLC,
  • doświadczenie w pracy z systemami CMMS (Computerized Maintenance Management Systems) przy planowaniu proaktywnych prac konserwacyjnych i rejestrowaniu zadań reaktywnych,
  • znajomość wskaźników całkowitej efektywności wyposażenia (OEE) i jego wydajności,
  • znajomość wymagań dotyczących zachowania zgodności z przepisami,
  • doświadczenie w pełnieniu funkcji mentora i wspieraniu rozwoju młodszych techników,
  • doświadczenie w zarządzaniu wykonawcami zewnętrznymi,
  • potwierdzona w praktyce umiejętność rozwiązywania problemów pod dużą presją,
  • umiejętność porozumiewania się w języku angielskim (pisemnie i ustnie) i w języku lokalnym na poziomie CEFR B2 lub wyższym,
  • gotowość do pracy zmianowej w środowisku całodobowym.

  Preferred Qualifications

  PREFEROWANE KWALIFIKACJE:
  • potwierdzona w praktyce umiejętność nadzorowania innych osób w zespole i wpływania na ich postępowanie,
  • potwierdzona w praktyce umiejętność jednoczesnej realizacji kilku różnych projektów i prac oraz nadawania im priorytetów,
  • doświadczenie w zarządzaniu wieloma wykonawcami zewnętrznymi,
  • doświadczenie w pracy w środowisku wieloobiektowym.

  Disclaimer: This role is not located in Warsaw, but within 100Km radius
  Prześlij swoje podanie, najlepiej w języku angielskim.
  Firma Amazon realizuje politykę równości szans. Jesteśmy przekonani, że zatrudnianie pracowników wywodzących się z różnych środowisk jest podstawą naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i umiejętności kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie od odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.

  Firma Amazon traktuje kwestię ochrony danych osobowych poważnie i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i poszczególnych krajach. O ile kandydat nie wyrazi sprzeciwu, przesłanie przez niego swojego życiorysu upoważnia rekrutujący oddział firmy Amazon do przechowywania jego danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych w celu dokonywania oceny przydatności kandydata na bieżące i przyszłe oferty pracy oraz prowadzenia procesu rekrutacji.
  Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli rekrutujący oddział firmy Amazon. Firma Amazon nie udostępnia danych osobowych kandydata stronom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru firma Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie rekrutującego oddziału firmy Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego danych oraz wykształcenia i doświadczenia zawodowego za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy.

  Sorry the Share function is not working properly at this moment. Please refresh the page and try again later.
  Share this job

  Your Talent Network Profile

  Not ready to apply? Connect with us for general consideration.