• Executive Assistant

  Location PL-Szczecin
  Posted Date 6 months ago(8/19/2018 7:48 AM)
  Job ID
  705579
  Company
  Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o.
  Position Category
  Administrative Support
  JobCountry
  Poland
 • Job Description

  Executive Assistant / Asystent(ka) Zarządu

  W Amazon wspólnie tworzymy przyszłość. Od chwili założenia naszej firmy w 1995 roku każdego dnia się rozwijamy.

  Szukamy kandydatów na stanowisko Executive Assistant charakteryzujących się wysoką motywacją i dbałością o szczegóły. Praca na tym stanowisku wymaga prowadzenia ścisłej współpracy z Dyrektorem Generalnym w nowym centrum logistycznym. Podstawowym zadaniem jest zapewnianie szeroko rozumianego wsparcia oraz asystowanie w zarządzaniu. Nie bez znaczenia pozostaje również rola w społeczności liderów, jaką odgrywa osoba zatrudniona na tym stanowisku.

  Zakres codziennych obowiązków uwzględnia szeroki wachlarz zadań i interakcji. Nadrzędnym celem każdego działania jest zapewnienie najwyższej jakości obsługi klientów wewnętrznych i zewnętrznych.

  Informacje na temat dynamicznie działających centrów logistycznych Amazon: zespoły operacyjne pracujące w poszczególnych centrach nadzorują szerokiej gamy asortyment, który pozostaje w ciągłym ruchu między działami obsługującymi produkty przychodzące lub wychodzące. Pracownicy wykorzystują wszystkie swoje umiejętności, dbając o to, by każdy klient otrzymał wybrany produkt w żądanym czasie. Jednocześnie, o ile to możliwe, stale usprawniają swoje procesy i procedury.

  Obowiązki:

  • Odpowiedzialność za całościowe zarządzanie czynnościami administracyjnymi zespołu liderów oraz koordynowanie jego pracy
  • Prowadzenie ścisłej współpracy z personelem wspierającym w zakresie utworzenia, koordynowania i zabezpieczenia sprawnego zespołu ds. wsparcia i zasobów oddelegowanego do obsługi projektów i zadań
  • Zdalne zarządzanie zespołem pracującym w terenie oraz osobami skierowanymi do pracy w innych ośrodkach operacyjnych
  • Nawiązanie sprawnej współpracy z pracownikami Amazon zatrudnionymi na równorzędnych stanowiskach na całym świecie: aranżowanie spotkań, telekonferencji, codziennych harmonogramów itp.
  • Organizowanie lokalnych imprez pracowniczych, w tym zarządzanie budżetem i terminami
  • Sporządzanie krótkich raportów ze spotkań oraz asystowanie w podejmowanych później działaniach
  • Rezerwowanie i koordynowanie podróży służbowych, rozpatrywanie wniosków o zwrot kosztów, koordynowanie zbiorowych wymagań podróży służbowych odbywanych przez współpracowników rozliczanych według stawek godzinowych
  • Przyjmowanie i koordynowanie odbywających się w centrum logistycznym wizyt gości dyrektora generalnego i zespołu kierowniczego
  • Tworzenie prezentacji i harmonogramów wizyt w centrum oraz kwartalnych spotkań organizacyjnych

  Basic Qualifications


  Podstawowe wymagania:

  • Duże doświadczenie w pracy na stanowisku asystenta osobistego lub asystenta Zarządu wykonywanej w ramach zatrudnienia na szczeblu dyrektorskim lub menedżerskim
  • Doskonałe umiejętności komunikacyjne w mowie i piśmie; biegła znajomość języka angielskiego i polskiego
  • Bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office (Outlook, PowerPoint, Word, Excel)
  • Zdolność wykonywania wielu zadań jednocześnie i ustalania priorytetów przy równoczesnym spełnianiu bieżących wymagań wszystkich członków dużego zespołu
  • Umiejętność przejmowania inicjatywy: szybkie realizowanie złożonych zadań i projektów przy minimalnych instrukcjach lub ich braku
  • Zdolność podejmowania odpowiednich decyzji i szybkiego reagowania na sytuacje wymagające rozwiązania w krótkim czasie
  • Umiejętność pewnego i skutecznego porozumiewania się z różnymi grupami ludzi, np. zarządem, współpracownikami, osobami spoza Amazon
  • Elastyczność i umiejętność dostosowania się oraz możliwość poświęcenia pracy takiej ilości czasu, jaka będzie konieczna do jej wykonania

  Preferred Qualifications

  Preferowane kwalifikacje:

  • Mile widziane doświadczenie w dużym, dynamicznym środowisku pracy opartym na procesach

  Prosimy o nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych najlepiej w języku angielskim.

  Amazon jest pracodawcą realizującym politykę równych szans. Jesteśmy głęboko przekonani, że zatrudnianie pracowników o zróżnicowanych umiejętnościach stanowi podstawę naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i kwalifikacje kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie do odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.

  Amazon traktuje poważnie kwestię ochrony danych osobowych i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i w poszczególnych krajach. O ile kandydat aplikujący na stanowisko nie wyrazi sprzeciwu, przesyłając swój życiorys upoważnia dział ds. rekrutacji Amazon do przechowywania udostępnionych danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych, czego celem jest ocena przydatności kandydata pod kątem bieżących i przyszłych ofert pracy oraz przeprowadzenie procesu rekrutacji.

  Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli dział ds. rekrutacji Amazon. Firma nie udostępnia danych osobowych kandydata osobom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie działu ds. rekrutacji Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego informacji przez usługodawcę zewnętrznego.
  Sorry the Share function is not working properly at this moment. Please refresh the page and try again later.
  Share this job

  Your Talent Network Profile

  Not ready to apply? Connect with us for general consideration.