• Kierownik Sekcji Utrzymania Ruchu i Infrastruktury (m/k)

  Location PL
  Posted Date 7 months ago(7/25/2018 12:55 AM)
  Job ID
  688170
  Company
  Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o.
  Position Category
  Facilities, Maintenance, & Real Estate
  JobCountry
  Poland
 • Job Description


  Stanowisko zlokalizowane będzie w nowym budynku ok. 150 km od Warszawy.  Firma Amazon poszukuje osób z doświadczeniem do pracy na stanowisku Kierownik Sekcji Utrzymania Ruchu i Infrastruktury. Zatrudniona osoba dołączy do zespołu w jednym z naszych wysoce zautomatyzowanych, dynamicznie działających centrów logistycznych.

  CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA:
  Osoba na stanowisku Kierownik Sekcji Utrzymania Ruchu i Infrastruktury pełni funkcję kierownika liniowego zespołu techników-inżynierów. Głównym obszarem jej zainteresowania jest bezpieczeństwo, o które dba poprzez szkolenie i rozwój członków zespołu. Gwarantuje ona wysoki poziom dostępności sprzętu poprzez nadzorowanie realizacji całej konserwacji zapobiegawczej oraz przestrzegania wewnętrznych procesów i procedur.

  NAJWAŻNIEJSZE OBOWIĄZKI:
  • prowadzenie i wspieranie zespołu oraz pełnienie funkcji mentora poprzez odkrywanie barier, które uniemożliwiają personelowi pracę w bezpieczny, standardowy i efektywny sposób; współpraca z zespołem i całą siecią w celu wykorzystania dostępnej wiedzy technicznej i opracowania rozwiązań;
  • wspieranie osoby na stanowisku Kierownik Działu Utrzymania Ruchu i Infrastruktury w ramach współpracy z działem bezpieczeństwa i kierownictwem obiektu w celu wdrażania, rejestrowania i kontrolowania programów dotyczących bezpieczeństwa i zachowania zgodności z przepisami – wszystko z myślą o zapewnieniu bezpiecznego środowiska pracy całemu personelowi;
  • wdrażanie standardów obowiązujących w całej sieci i koncentracja na konserwacji zapobiegawczej w celu zapewnienia wysokiego poziomu dostępności sprzętu dla naszych klientów wewnętrznych;
  • zapewnienie wystarczającej kompetencji technicznej na obsługiwanych zmianach poprzez organizację programu szkoleniowego dla zespołu oraz zarządzanie jego realizacją;
  • zarządzanie lokalnymi projektami lub wspieranie projektów realizowanych na obszarze UE, zależnie od poleceń przełożonego;
  • gotowość do pracy w systemie zmianowym w celu zachowania dobrych relacji z zespołem i zyskania wiedzy o codziennej pracy.

  Basic Qualifications

  PODSTAWOWE WYMAGANIA:
  • duże praktyczne doświadczenie inżynierskie, obejmujące m.in. zarządzanie pracownikami;
  • tytuł licencjata na kierunku technicznym (inżynieria przemysłowa, elektryczna,chemiczna, mechaniczna lub budownictwa) uzyskany na akredytowanej uczelni lub
  • duże umiejętności w zakresie urządzeń elektrycznych i mechanicznych;
  • doświadczenie w pracy ze sprzętem zautomatyzowanym, w tym z maszynami pakującymi oraz systemami sortującymi i przenoszącymi;
  • zaawansowana umiejętność porozumiewania się w języku angielskim (pisemnie i ustnie) i w języku lokalnym;
  • doświadczenie w pracy wymagającej przestrzegania odpowiednich standardów i przepisów BHP;
  • zaawansowana obsługa programów komputerowych (MS Office, CAD).

  Preferred Qualifications

  PREFEROWANE KWALIFIKACJE:
  • praktyczna znajomość specjalistycznego sprzętu inżynierskiego i wyposażenia technicznego w centrum logistycznym, a także procedur dotyczących prac konserwacyjnych i bezpieczeństwa;
  • doświadczenie w pracy z systemami kontroli opartymi na sterownikach PLC;
  • doświadczenie w zarządzaniu produkcją/logistyką chemikaliów
  • doświadczenie w zarządzaniu projektami;
  • znajomość programów CMMS;
  • doświadczenie w zakresie metodologii Kaizen i procesu ciągłego doskonalenia.

  Firma Amazon realizuje politykę równości szans. Jesteśmy przekonani, że zatrudnianie pracowników wywodzących się z różnych środowisk jest podstawą naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i umiejętności kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie od odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.

  Firma Amazon traktuje kwestię ochrony danych osobowych poważnie i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i poszczególnych krajach. O ile kandydat nie wyrazi sprzeciwu, przesłanie przez niego swojego życiorysu upoważnia rekrutujący oddział firmy Amazon do przechowywania jego danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych w celu dokonywania oceny przydatności kandydata na bieżące i przyszłe oferty pracy oraz prowadzenia procesu rekrutacji.
  Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli rekrutujący oddział firmy Amazon. Firma Amazon nie udostępnia danych osobowych kandydata stronom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru firma Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie rekrutującego oddziału firmy Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego danych oraz wykształcenia i doświadczenia zawodowego za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy.  Sorry the Share function is not working properly at this moment. Please refresh the page and try again later.
  Share this job

  Your Talent Network Profile

  Not ready to apply? Connect with us for general consideration.