• Kierownik Sekcji Utrzymania Ruchu i Infrastruktury (m/k)

  Location PL-Sosnowiec
  Posted Date 8 months ago(6/13/2018 1:22 AM)
  Job ID
  678230
  Company
  Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o.
  Position Category
  Facilities, Maintenance, & Real Estate
  JobCountry
  Poland
 • Job Description

  Kierownik Sekcji Utrzymania Ruchu i Infrastruktury (m/k) (Reliability Engineering Area Manager)

  OPIS
  Amazon poszukuje kandydatów na stanowisko Kierownik Sekcji Utrzymania Ruchu i Infrastrukturymających doświadczenie w pracy o podobnym charakterze. Zatrudniona osoba dołączy do zespołu w jednym z naszych wysoce zautomatyzowanych i dynamicznie działających centrów logistycznych.

  CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA:
  Osoba pracująca na stanowisku Kierownika Sekcji Utrzymania Ruchu i Infrastruktury pełni funkcję Kierownika Liniowego w zespole techników-inżynierów. Głównym obszarem jej zainteresowania jest bezpieczeństwo, o które dba poprzez szkolenie i rozwój członków zespołu. Jej zadaniem jest zagwarantowanie wysokiego poziomu dostępności sprzętu. Aby je zrealizować, nadzoruje przebieg całej konserwacji zapobiegawczej oraz dba o przestrzeganie wewnętrznych procesów i procedur.


  Basic Qualifications

  NAJWAŻNIEJSZE OBOWIĄZKI:
  • Prowadzenie i wspieranie zespołu oraz pełnienie funkcji mentora poprzez odkrywanie barier, które uniemożliwiają personelowi pracę w bezpieczny, standardowy i skuteczny sposób; współpracowanie z zespołem i całą siecią w celu wykorzystania dostępnej wiedzy technicznej i opracowania rozwiązań
  • Wspieranie osoby zatrudnionej na stanowisku Kierownika Działu Utrzymania Ruchu i Infrastruktury w ramach współpracy z działem bezpieczeństwa i kadrami kierowniczymi odpowiedzialnymi za obiekt w celu wdrażania, rejestrowania i kontrolowania programów bezpieczeństwa i zachowania zgodności z przepisami – wszystko to z myślą o zapewnieniu bezpiecznego środowiska pracy całemu personelowi
  • Wdrażanie standardów obowiązujących w całej sieci oraz ukierunkowanie działań na prowadzenie konserwacji zapobiegawczej w celu zapewnienia wysokiego poziomu dostępności sprzętu naszym klientom wewnętrznym
  • Zapewnienie wystarczających kompetencji technicznych na obsługiwanych zmianach poprzez zorganizowanie programu szkoleniowego w ramach zespołu oraz zarządzanie jego realizacją
  • Zarządzanie lokalnymi projektami lub udzielanie wsparcia projektom realizowanym na obszarze UE, zależnie od poleceń przełożonego
  • Gotowość do pracy w systemie zmianowym w celu zachowania dobrych relacji z zespołem i zyskania wiedzy o codziennej pracy

  PODSTAWOWE WYMAGANIA:
  • Duże doświadczenie praktyczne w dziedzinie inżynierii obejmujące m.in. zarządzanie pracownikami
  • Ukończenie studiów licencjackich na akredytowanej uczelni na kierunku technicznym (inżynieria przemysłowa, elektryczna, mechaniczna lub budownictwo) lub ponad 2-letnie doświadczenie w pracy w zespole inżynierów Amazon
  • Wysoki poziom umiejętności dotyczących urządzeń elektrycznych i mechanicznych
  • Doświadczenie w pracy ze sprzętem zautomatyzowanym, w tym z maszynami pakującymi oraz systemami sortującymi i przenoszącymi
  • Zaawansowany poziom umiejętności komunikowania się w języku angielskim (w mowie i piśmie) oraz w języku lokalnym
  • Doświadczenie w pracy wymagającej przestrzegania odpowiednich standardów i przepisów BHP
  • Zaawansowany poziom umiejętności obsługi programów komputerowych (MS Office, CAD)

  Preferred Qualifications

  PREFEROWANE KWALIFIKACJE:
  • Praktyczna znajomość specjalistycznego sprzętu inżynierskiego i wyposażenia technicznego wykorzystywanego w centrum logistycznym oraz procedur dotyczących prac konserwacyjnych i bezpieczeństwa
  • Doświadczenie w pracy z systemami kontroli opartymi na sterownikach PLC
  • Doświadczenie w zarządzaniu projektami
  • Znajomość programów CMMS
  • Doświadczenie w korzystaniu z metodologii Kaizen i uczestniczeniu w procesach ciągłego doskonalenia

  Prosimy o nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych najlepiej w języku angielskim.

  Amazon jest pracodawcą realizującym politykę równych szans. Jesteśmy głęboko przekonani, że zatrudnianie pracowników o zróżnicowanych umiejętnościach stanowi podstawę naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i kwalifikacje kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie do odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.

  Amazon traktuje poważnie kwestię ochrony danych osobowych i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i w poszczególnych krajach. O ile kandydat aplikujący na stanowisko nie wyrazi sprzeciwu, przesyłając swój życiorys upoważnia dział ds. rekrutacji Amazon do przechowywania udostępnionych danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych, czego celem jest ocena przydatności kandydata pod kątem bieżących i przyszłych ofert pracy oraz przeprowadzenie procesu rekrutacji.

  Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli dział ds. rekrutacji Amazon. Firma nie udostępnia danych osobowych kandydata osobom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie działu ds. rekrutacji Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego informacji przez usługodawcę zewnętrznego.
  Sorry the Share function is not working properly at this moment. Please refresh the page and try again later.
  Share this job

  Your Talent Network Profile

  Not ready to apply? Connect with us for general consideration.