• Safety Specialist (M/F)

  Location SK-Sered
  Posted Date 6 months ago(5/18/2018 4:53 AM)
  Job ID
  667822
  Company
  Amazon /Slovakia/ s.r.o.
  Position Category
  Medical, Health, & Safety
  JobCountry
  Slovakia
 • Job Description

  V spoločnosti Amazon veríme, že každý deň môže byť dňom, v ktorý urobíte prvý krok; deň, keď sa rozhodnete čeliť novým výzvam; deň, ktorý patrí len vám. V tento deň sa môžete stať súčasťou niečoho veľkého, premeniť svoje sny na skutočnosť a byť súčasťou spoločnosti, ktorá zmení váš pohľad na život. Je to odhodlanie a vášeň. Sme to my. Amazon

  Momentálne hľadáme Autorizovaného bezpečnostného technika, ktorý sa pripojí k nášmu tímu a zohráva kriticky dôležitú úlohu pri podpore funkcie EHS v našom vývoznom sklade (FC). Úspešný kandidát musí byť skúsený, inovatívny, praktický, aktívne orientovaný na zákazníka, s mimoriadnym citom pre bezpečnosť, so schopnosťou identifikovať, koordinovať a riadiť neustále zlepšovanie v oblasti bezpečnosti a schopnosť zaangažovať partnerov v rámci prevádzky a tímov podpory. Úspešný kandidát bude podriadený priamo Manažérovi FC EHS.

  Kľúčové úlohy a zodpovednosti zahŕňajú:
  - Pomoc Manažérovi EHS pri zabezpečovaní plnenia výkonov v oblasti BOZP, OPP a ochrany životného prostredia spoločne s osobnými, tímovými a funkčnými cieľmi, riadenie a/alebo organizovanie školiacich programov pre kritické témy FC EHS
  - Podpora a implementácia programov EHS v rámci operácií FC
  - Podpora FC v aktivitách súvisiacich s vyhodnotením kľúčových rizík
  - Podpora obchodnej činnosti so zabezpečením zhody s miestnou a európskou legislatívou
  - Zaistenie zachovania neustálej presnosti systémov EHS z hľadiska dopĺňania hlásení o nehodách a potrebnými podpornými dokumentmi, aktuálnosti doplnených empirických dát, ktoré pomáhajú Manažérovi EHS pri príprave/vydávaní pravidelných a mimoriadnych hlásení a hlásení s kľúčovými dátami
  - Pomoc Manažérovi EHS so zostavovaním programov pre prevenciu nehôd, aktívne prispievanie k zlepšovaniu bezpečnosti na pracoviskách a pozitívne ovplyvňovanie trendu nehodovosti
  - Príprava odpovedí pre poisťovne/právnych zástupcov v reakcii na ohlásené škody na zdraví
  - Účasť na programe auditu bezpečnosti EU FC EHS
  - Koordinovane a zaškolenie nových členov tímu pre riadenie procesov bezpečnosti
  - Zastupovanie Manažéra EHS podľa potreby
  - Organizovanie, podpora a prispievanie k stretnutiam Komisie BOZP
  - Organizovanie a vykonávanie základných prieskumov a kontrola v prostredí FC, v procesoch FC, zaisťovanie bezpečnosti a koordinovanie postupov zamestnancov
  - Akékoľvek iné opodstatnené úlohy

  Basic Qualifications

  Základná kvalifikácia

  - Preukázateľne disponuje vysokou úrovňou porozumenia základnej/relevantnej legislatívy BOZP, OPP a ochrany životného prostredia
  - Kandidáti disponujú vysokoškolským (alebo ekvivalentným) vzdelaním síce nie v odbore bezpečnosti, ale majú podobné skúsenosti v odbore

  Preferred Qualifications

  Preferovaná kvalifikácia
  - Kvalifikácia/skúsenosti v súvislosti s postupmi Lean, 5S a Kaizen
  - Technik požiarnej ochrany
  - Anglický jazyk úroveň C1 a vyššie

  Požadovaná kvalifikácia:
  - Osvedčenie Autorizovaný bezpečnostný technik (ABT)
  - Anglický jazyk úroveň B2  Base pay for this position is 17k€/year and there are further pay components within the total compensation  Sorry the Share function is not working properly at this moment. Please refresh the page and try again later.
  Share this job

  Your Talent Network Profile

  Not ready to apply? Connect with us for general consideration.