• Spoľahlivosť technik údržby

  Location SK-Sered
  Posted Date 11 months ago(3/20/2018 5:51 AM)
  Job ID
  638746
  Company
  Amazon /Slovakia/ s.r.o.
  Position Category
  Facilities, Maintenance, & Real Estate
  JobCountry
  Slovakia
 • Job Description

  OPIS:
  V spoločnosti Amazon chceme zamestnať skúseného pracovníka na pozíciu Technik údržby, ktorý by sa pripojil k tímu v jednom z našich vysoko automatizovaných a rýchlo sa rozvíjajúcich distribučných centier.

  ÚČEL PRACOVNEJ POZÍCIE:
  Pozícia Technik údržby sa zameriava na zabezpečenie dodržiavania bezpečnostných predpisov a zásad, zabezpečenie včasného vykonávania preventívnej údržby pri vysokom štandarde a na zabezpečenie vysokej úrovne dostupnosti vybavenia prostredníctvom trvalého zlepšovania.

  ZODPOVEDNOSTI:
  • Uplatňovať osvedčené postupy pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na prvom mieste.
  • Vykonávať plánovanú preventívnu údržbu v plnom rozsahu vybavenia v rámci prevádzky.
  • Rýchlo reagovať na výpadky, jasne komunikovať s dotyčnými stranami a efektívne pracovať s cieľom vyriešenia problému.
  • Podporovať trvalé zlepšovanie poučením sa z výpadkov a odosielaním spätnej väzby a návrhov na zlepšenie prostredníctvom priameho nadriadeného.
  • Zabezpečovať vysokú úroveň dostupnosti vybavenia pre našich interných zákazníkov.
  • Podporovať a učiť sa od pracovníkov na pozícii Senior Reliability Engineering Technician.

  Basic Qualifications

  ZÁKLADNÁ KVALIFIKÁCIA
  • Viacero schopností v elektrotechnike aj strojárstve.
  • Skúsenosti so systémami plánovanej preventívnej údržby.
  • Skúsenosti s hľadaním chýb v rámci MHE/systémov automatizácie.
  • Schopnosť interpretovať a pochopiť výkresy mechanických aj elektrických zariadení.
  • Základné dielenské schopnosti.
  • Skúsenosti s údržbou dopravníkov, ovládačov/meničov motorov.
  • Skúsenosti s prácou podľa príslušných noriem a predpisov pre bezpečnosť a ochranu zdravia.
  • Skúsenosti s riadením zmluvných partnerov.
  • Schopnosť pracovať na zmeny v prostredí, v ktorom sa pracuje 24 hodín denne/7 dní v týždni.

  Preferred Qualifications
  PREFEROVANÁ KVALIFIKÁCIA
  • Skúsenosti s vysokonapäťovým spínaním.
  • Skúsenosti s triediacimi strojmi.
  • Skúsenosti s údržbou/konfiguráciou skenerov čiarových kódov.
  • Skúsenosti s tlačiarenskými a aplikačnými strojmi.
  Minimal pay for this position is 9 EUR per hour.
  Tešíme sa na tvoju žiadosť, pokiaľ možno v anglickom jazyku.
  Amazon je zamestnávateľ, ktorý poskytuje rovnaké príležitosti. Pevne veríme, že zamestnávať rozmanitú pracovnú silu je kľúčom k nášmu úspechu. Rozhodnutia o prijatí do zamestnania robíme na základe vašich skúseností a zručností. Vieme oceniť vaše nadšenie objavovať, vynachádzať, zjednodušovať a budovať.
  Spoločnosť Amazon berie ochranu vašich osobných údajov vážne a rešpektuje zákony EÚ aj miestne zákony na ochranu údajov. Ak s tým nevyjadríte svoj nesúhlas, predložením svojho životopisu dávate spoločnosti Amazon, ktorá prijímacie konanie vykonáva, povolenie na uchovanie vašich osobných údajov v elektronickej databáze prevádzkovanej spoločnosťou Amazon Corporate LLC. v USA alebo niektorou z jej pridružených spoločností na účely posudzovania vašej vhodnosti na túto alebo budúce voľné pracovné pozície a na realizáciu procesu vášho prijímania do zamestnania.
  Ak by ste sa kedykoľvek rozhodli, že chcete, aby boli vaše osobné údaje odstránené, stačí o tom informovať spoločnosť Amazon, ktorá prijímacie konanie vykonáva. Spoločnosť Amazon bez vášho súhlasu neposkytne vaše osobné údaje žiadnej tretej strane. V rámci procesu pohovoru vás môže spoločnosť Amazon požiadať o povolenie na to, aby spoločnosť Amazon, ktorá prijímacie konanie vykonáva, mohla samostatne overiť údaje týkajúce sa vašej žiadosti a vaše osobné údaje prostredníctvom tretej strany, ktorá takéto služby poskytuje.  Sorry the Share function is not working properly at this moment. Please refresh the page and try again later.
  Share this job

  Your Talent Network Profile

  Not ready to apply? Connect with us for general consideration.