Amazon

Returning Candidate?

Doradca ds. HR / HR Advisor

Doradca ds. HR / HR Advisor

Job ID 
635050
Location 
PL-Szczecin
Posted Date 
3/14/2018
Company 
Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o.
Position Category 
Human Resources
Recruiting Team 
..

Job Description

HR Advisor (Doradca ds. HR) (m/f)

Pasjonuje Cię zarządzanie zasobami ludzkimi?
Przykładasz dużą wagę do wysokich standardów?
To doskonale!
Szukamy osoby na stanowisko HR Advisor (Doradca ds. HR) cechującej się wysoką motywacją i dbałością o szczegóły, która dołączy do naszego Centrum logistycznego. Centrum znajduje się w samym sercu światowej klasy sieci logistycznej firmy Amazon i to właśnie za ich pośrednictwem zarządzamy naszymi dynamicznymi zasobami magazynowymi. Pracujące w nich zespoły zajmują się składowaniem dostaw, kompletowaniem zamówień, pakowaniem i wysyłką, a każdy z nich odgrywa ważną rolę w kształtowaniu naszej firmy.

Obowiązki na stanowisku HR Advisor (Doradca ds. HR):
Każdego dnia będą na Ciebie czekać nowe, zróżnicowane zadania związane ze wspieraniem pracowników i zwiększaniem ich zaangażowania. Będziesz również wchodzić w liczne interakcje z pracownikami oraz zespołami z całej sieci logistycznej firmy Amazon.
Zakres obowiązków:

Relacje z pracownikami i zaangażowanie pracowników
Zaangażowanie pracowników leży u podstaw naszej działalności. Często będziesz pierwszą osobą kontaktową dla naszych pracowników i Twoim zadaniem będzie zapewnianie im wsparcia, oferowanie pomocy oraz udzielanie odpowiedzi na ich pytania. Będziesz również pomagać w analizowaniu różnego rodzaju danych, a także zapewniać wsparcie administracyjne naszych pracowników, dokumenty związane ze stosunkiem pracy, a także przygotowywać raporty związane z obszarem HR. Będziesz ściśle współpracować z Shared Service Center.Będziesz mieć możliwość brania udziału w procesach rekrutacyjnych na różne stanowiska, a także uczestniczenia w różnych projektach związanych z obszarem HR.
Na tym stanowisku będziesz ściśle współpracować z całym działem HR (także w innych centrach logistycznych), Kierownikami Obszarów wspierając ich w ich obowiązkach.

Basic Qualifications

Podstawowe wymagania:
  • ukończone (lub w toku) studia wyższe na dowolnym kierunku (mile widziane zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia, prawo),
  • gotowość do ciągłego rozwoju, chęć koncentracji na klientach i wykraczania poza ich oczekiwania,
  • umiejętność pracy w zespole oraz zdolność do szybkiego budowania wiarygodności i zaufania,
  • gotowość do pracy w dynamicznym środowisku skoncentrowanym na kliencie,
  • dobra organizacja pracy, umiejętność radzenia sobie z dużą liczbą obowiązków, wielozadaniowość oraz umiejętność ustalanie priorytetów. Znajomość języka angielskiego oraz polskiego w mowie i piśmie,
  • elastyczność, chęć pracy w niekonwencjonalnym systemie zmianowym (co może obejmować pracę wieczorną i niekiedy w weekendy) oraz gotowość do zmiany miejsca zamieszkania w razie konieczności,
  • gotowość do rozpoczęcia pracy na pełny etat

Preferred Qualifications

Preferowane kwalifikacje:
  • dobra obsługa komputera, wliczając w to systemy HR, np. PeopleSoft,
  • znajomość polskiego prawa pracy oraz ogólnie obowiązujących praktyk dotyczących zasobów ludzkich i kadr będzie dodatkowym atutem,
  • doświadczenie w pracy z pracownikami magazynowymi opłacanymi w systemie godzinowym i budowanie z nimi pozytywnych relacji zawodowych.

Firma Amazon realizuje politykę równości szans. Jesteśmy przekonani, że zatrudnianie pracowników wywodzących się z różnych środowisk jest podstawą naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i umiejętności kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie od odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.
Firma Amazon traktuje kwestię ochrony danych osobowych poważnie i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i poszczególnych krajach. O ile kandydat nie wyrazi sprzeciwu, przesłanie przez niego swojego życiorysu upoważnia rekrutujący oddział firmy Amazon do przechowywania jego danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych w celu dokonywania oceny przydatności kandydata na bieżące i przyszłe oferty pracy oraz prowadzenia procesu rekrutacji.
Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli rekrutujący oddział firmy Amazon. Firma Amazon nie udostępnia danych osobowych kandydata stronom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru firma Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie rekrutującego oddziału firmy Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego danych oraz wykształcenia i doświadczenia zawodowego za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy.

Your Talent Network Profile

Not ready to apply? Connect with us for general consideration.