• IT Support Engineer (m/f)

  Location PL-Szczecin
  Posted Date 6 months ago(6 months ago)
  Job ID
  633000
  Company
  Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o.
  Position Category
  Operations, IT, & Support Engineering
 • Job Description


  Jesteśmy pionierami.
  W Amazon dążymy do tego, by stać się firmą, która najlepiej na całym świecie dba o potrzeby klienta – miejscem, w którym każdy będzie mógł znaleźć, odkryć i kupić wszystko to, czego pragnie. Dzięki Twojej pomocy będziemy mogli nieustannie zachwycać naszych klientów i dalej przekraczać kolejne granice. To Twoja wielka szansa na stworzenie historii.

  Poszukujemy utalentowanych i zmotywowanych kandydatów na stanowisko IT Support Engineer, którzy będą gotowi dołączyć do kadr światowej klasy działu ds. logistyki i operacji – to właśnie na tym polega funkcjonowanie naszych centrów logistycznych.

  Do naszych centrów logistycznych poszukujemy bystrych osób – takich jak Ty – które mają zmysł uważnej obserwacji. W szczególności zależy nam na umiejętności monitorowania wszystkich aspektów infrastruktury IT oraz obsługi technicznej systemów, co obejmuje między innym sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz funkcje serwerowe.

  Osoba zatrudniona na tym kluczowym stanowisku będzie działać na miejscu, aby wspierać nasze centrum logistyczne. Podlegając Managerowi ds. IT odpowiedzialnemu za daną lokalizację, osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie współpracować z lokalnymi inżynierami i szerszym gronem zespołów z działu ds. operacji, aby wdrażać i utrzymywać krytyczną infrastrukturę IT. Zatrudniona osoba będzie również zapewniać systemom codzienne wsparcie w celu zaspokajania potrzeb biznesowych w zależności od ich występowania.

  Twoja rola i obowiązki:

  • Zapewnianie optymalnej wydajności działania infrastruktury IT oraz sprzętu
  • Dopilnowanie, by wyznaczone dla działu kluczowe wskaźniki efektywności przyjmowały odpowiednie wartości, a postanowienia Umów o gwarantowanym poziomie usług były respektowane w danej lokalizacji
  • Nadzorowanie bieżących procesów zarządzania inżynierami oraz technikami zatrudnionymi w dziale ds. IT, jak również przygotowywanie raportów dla IT Managera
  • Weryfikowanie, modyfikowanie i spełnianie żądań dotyczących zarządzania zmianami w zależności od potrzeb
  • Zarządzanie dostępnością całego sprzętu i infrastruktury IT oraz koordynowanie jej z nastawieniem na ciągłe doskonalenie procesów
  • Przeprowadzanie losowych kontroli w centrum logistycznym pod kątem infrastruktury technicznej, zapewniających przestrzeganie aktualnych wytycznych firmy Amazon w zakresie infrastruktury IT i norm BHP
  • Utrzymywanie kontaktu z wykonawcami i dostawcami zewnętrznymi oraz zrozumiałe komunikowanie wykrytych problemów technicznych
  • Proaktywne wypełnianie obowiązków w zakresie zarządzania projektami:
   • występowanie w roli punktu kontaktowego utworzonego na potrzeby projektów,
   • zapewnianie wsparcia i wiedzy technicznej zespołom projektowym w ramach danej lokalizacji,
   • regularne informowanie kluczowych stron zainteresowanych o postępach w projekcie oraz prowadzenie dokumentacji projektowej,
   • testowanie poprawności technicznego wykonania projektów
  • Rozwiązywanie doraźnych problemów w zależności od potrzeb
  • Koncentrowanie się na potrzebach klientów wewnętrznych oraz zapewnianie im znakomitej obsługi
  • Koordynowanie zarządzania środkami trwałymi i zasobami magazynowymi, co obejmuje przeprowadzanie kontroli i audytów – zawsze w zgodzie ze standardami i procesami firmy Amazon
  • Utrzymywanie kontaktu z dostawcami, tworzenie zapytań ofertowych oraz zaopatrywanie w sprzęt zgodnie z obowiązującymi zasadami, dostępnymi budżetami i zapotrzebowaniem operacyjnym
  • Reprezentowanie działu ds. IT podczas spotkań i rozmów telekonferencyjnych organizowanych w centrach logistycznych
  • Przygotowywanie cotygodniowych raportów przedstawiających wskaźniki i wykonane zadania
  • W zależności od potrzeb: zapewnianie doradztwa i prowadzenie szkoleń dla techników i pozostałych inżynierów oraz pełnienie funkcji punktu kontaktowego ds. kwestii technicznych dla zespołów wsparcia pracujących zdalnie


  At Amazon we believe that every day is still day one.
  A day to take a first step. A day to look forwards to new challenges. And today is that day for you. It's your day to be part of something great. A day to make your ideas come to life. And your day to join a company that redefines itself every day. That's the energy and passion behind Amazon. At Amazon, we're working to be the most customer-centric company on earth. To get there, we need exceptionally talented, bright and driven people. Amazon is one of the most recognizable brand names in the world and we distribute millions of products each year to our loyal customers.

  Our overall mission is simple: We want Amazon to be the place where our customers can find, discover and buy anything online. Whatever our customers want, we will find the means to deliver it. With your help, Amazon will continue to enable people to discover new worlds.
  This is your chance to make history.

  We are looking to hire a IT Support Engineer (m/f) to join the team and play a critical role in new Fulfillment Center (FC)

  Candidate must be forward thinking with a high degree of customer service focus and very good communication skills. The IT Support Engineer serves as the liaison between the infrastructure and general operations of the facilities. Amazon IT Support Engineer are expected to have a high degree of technical aptitude over a large scope of IT software, hardware, and networking disciplines. Amazon seeks individuals who are willing to Work Hard, Have Fun, and join us in making Worldwide History.

  The IT Support Engineer will be responsible for utilising his/her skills to provide assistance to the operations team in resolving technical problems within the center that cover a multitude of technical disciplines.

  The technician must have a good understanding of computers (both hardware and software) and a demonstrated willingness to learn and apply new technology. He/She must possess technical aptitude, written and oral communications skills and the ability to deal effectively with people. They must also exhibit analytical skills with problem solving ability. Previous experience in which high levels of initiative, judgment, and tact has been demonstrated. Ability to operate in high pressure situations and successfully handle multiple priorities and possess a high level of discipline while remaining flexible would be an advantage. Superior Customer Service skills in dealing with all levels of personnel is desired.

  Basic Qualifications

  Podstawowe kwalifikacje i umiejętności:

  • Ukończone studia licencjackie
  • Doświadczenie w zakresie wsparcia technicznego systemów Linux/Unix i MS Windows
  • Gruntowna wiedza z zakresu podstawowych technologii internetowych, w tym routingu i przełączania, serwerów DNS i DHCP, przesyłania poczty, modelu OSI
  • Doświadczenie w kontaktach z klientami i pełnieniu funkcji technicznej wymagającej solidnych umiejętności technicznych oraz doskonałe umiejętności komunikacyjne w mowie i piśmie, w kontaktach z pracownikami zatrudnionymi na wszystkich poziomach firmy
  • Doświadczenie w nadzorowaniu pracy zespołu
  • Potwierdzone umiejętności zarządzania projektami, zwłaszcza tymi z zakresu wykonywania zadań technicznych
  • Zaawansowane umiejętności analityczne w połączeniu z potwierdzonymi zdolnościami z zakresu rozwiązywania problemów
  • Udokumentowana umiejętność działania w sposób samodzielny w sytuacjach stresowych, która pozwoli skutecznie godzić wiele zadań
  • Skrupulatność i sumienność w tworzeniu jasnej i zwięzłej dokumentacji
  • Możliwa do wykazania chęć uczenia się i stosowania nowych technologii, a także mobilność pozwalająca spędzić w podróży do 10-20% czasu pracy
  • Stanowisko wymaga pewnych nakładów pracy fizycznej:
   • osoba zatrudniona na stanowisku IT Support Engineer być może będzie musiała pracować w ciasnych pomieszczeniach, pustkach podpodłogowych o wysokości ok. 1,2 m lub wewnątrz centrali wentylacyjnych,
   • podnoszenie ciężarów o wadze do 40 kg,
   • dbanie o czystość i prace konserwacyjne,
   • praca na wysokościach i podwyższonych miejscach
  • bachelor degree or equivalent
  • Candidate should possess customer service skills in dealing with users at all levels in a team environment.
  • Ability to operate in high pressure situations and successfully handle multiple priorities and possess a high level of discipline while remaining flexible would be an advantage
  • Demonstrated experience delivering direct user support in a high availability environment.
  • Previous experience in which high levels of initiative, judgment, and tact has been demonstrated.
  • Must possess technical aptitude, written and oral communications skills with the ability to interact with internal customers in a professional manner.
  • Analytical skills with demonstrated problem solving ability.
  • Candidate must haves a basic understanding of core internet technologies - DNS, mail transport, TCP/IP and network file systems
  • Must have a good understanding of computers (both hardware and software) and have demonstrated willingness to learn and apply new technology.
  • Experience with Linux Operating System, Thin Client Infrastructure devices, and remote access systems would be an advantage
  • Fluency in Polish as well as English language proficiency
  • Ability and willingness to work a flexible schedule

  Preferred Qualifications

  Preferowane kwalifikacje i umiejętności:

  • Certyfikat potwierdzający umiejętność obsługi systemu Linux/Unix i MS Windows oraz wiedzę o programie Cisco – sieci LAN/WAN i bezprzewodowe
  • Wyższe wykształcenie informatyczne/teleinformatyczne
  • Doświadczenie zawodowe zdobyte w dynamicznym środowisku i obejmujące w dużej mierze obsługę klienta
  • Doświadczenie w zakresie zarządzania działem ds. pomocy technicznej
  • Wiedza z dziedziny telekomunikacji, w tym w zakresie telefonii VOIP/SIP i telefonii mobilnej będzie mile widziana
  • Umiejętność koordynowania współpracy z korporacyjnymi grupami wsparcia technicznego podejmowanej w celu wdrażania modyfikacji

  Amazon jest pracodawcą realizującym politykę równych szans. Jesteśmy głęboko przekonani, że zatrudnianie pracowników o zróżnicowanych umiejętnościach stanowi podstawę naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i kwalifikacje kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie od odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.

  Amazon traktuje poważnie kwestię ochrony danych osobowych i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i w poszczególnych krajach. O ile kandydat aplikujący na stanowisko nie wyrazi sprzeciwu, przesyłając swój życiorys upoważnia dział ds. rekrutacji Amazon do przechowywania udostępnionych danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych, czego celem jest ocena przydatności kandydata pod kątem bieżących i przyszłych ofert pracy oraz przeprowadzenie procesu rekrutacji.

  Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli dział ds. rekrutacji Amazon. Firma nie udostępnia danych osobowych kandydata osobom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie działu ds. rekrutacji Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego informacji przez usługodawcę zewnętrznego.
  • B.S. / B.A. in Computer Science or Related Technical field preferred, but not required.
  • Demonstrated experience with Windows/Mac/Linux Operating Systems
  • Experience with Data Cabling / Computer Facilities maintenance
  • Certifications in areas of core support responsibility - A+, MCSA, MSCE, Network+, CCNA
  • Experience providing phone based technical support and troubleshooting to a wide range of technical and non-technical users
  • Experience with remote access and Terminal Server / Citrix environments

  If you thrive in a challenging and fast-paced environment, you’ll meet your match with us, as you will be part of a vibe of constant improvement, where the things you do one moment, you will not necessarily be doing 6 months later. We don’t like to sit still, which is why we always treat every day like the first day. A day to make more good things happen for our customers. It’s that kind of spirit that drives our success now and keeps us ahead of the competition in the future. And you could be part of it. It’s as simple as this: Work Hard. Have Fun. Make History.

  Sounds interesting? We look forward to your application and portfolio. Please submit your online application in one document including your CV and covering letter (both written in English, max. 5MB) by clicking "online bewerben", stating your earliest start date and salary expectations separately in the applicant form.

  Amazon is an equal opportunities employer. We believe passionately that employing a diverse workforce is central to our success. We make recruiting decisions based on your experience and skills. We value your passion to discover, invent, simplify and build.

  By submitting your resume and application information, you authorize Amazon to transmit and store your information in the Amazon group of companies' recruitment database, and to circulate that information as necessary for the purpose of evaluating your qualifications for this or other job vacancies.
  Sorry the Share function is not working properly at this moment. Please refresh the page and try again later.
  Share this job

  Your Talent Network Profile

  Not ready to apply? Connect with us for general consideration.