• Automation Engineer (m/k)

  Location PL-Sosnowiec
  Posted Date 4 months ago(4 months ago)
  Job ID
  594740
  Company
  Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o.
  Position Category
  Operations, IT, & Support Engineering
 • Job Description

  Automation and Controls Engineer (m/f)

  Firma Amazon poszukuje osób z doświadczeniem do pracy na stanowisku Controls System Specialist. Zatrudniona osoba dołączy do zespołu w jednym z naszych wysoce zautomatyzowanych, dynamicznie działających centrów logistycznych.

  CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA:
  Głównym zadaniem osoby na stanowisku Controls System Specialist (CSS) jest wykrywanie usterek, rozwiązywanie problemów i doskonalenie rozwiązań do kontroli zautomatyzowanego sprzętu do przenoszenia towarów, np. przenośników, systemów sortowania, skanerów, kamer, systemów drukowania i etykietowania, wag, systemów HMI i szaf sterowniczych. Ponadto CSS będzie szkolić osoby na stanowisku Engineering Technician w zakresie rozwiązywania problemów z urządzeniami i konserwacji zapobiegawczej.

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
  • pełnienie w obiekcie funkcji eksperta merytorycznego w kontekście wszystkich czujników i systemów kontroli w budynku; podejmowanie praktycznych działań w celu aktywnego monitorowania, wykrywania usterek i naprawy systemów, aby zagwarantować wysoki poziom dostępności sprzętu dla klientów wewnętrznych;
  • szkolenie techników w zakresie podstaw wykrywania usterek w systemach kontroli w celu zwiększenia poziomu wiedzy personelu w obiekcie;
  • współpraca z siecią EU Controls w celu poprawy możliwości monitorowania wskaźników pracy zmechanizowanego sprzętu do przenoszenia towarów oraz zapewnienia odwzorowania graficznego i danych klientom wewnętrznym;
  • aktywny udział w prowadzonych przez sieć EU Controls projektach dotyczących ciągłego doskonalenia lub przejęcie odpowiedzialności za ich realizację;
  • współpraca z działami IT, EU Controls Engineering i Operations Engineering w celu zapewnienia poprawnej dokumentacji wszystkich systemów i dokładnych bibliotek kopii zapasowych;
  • współpraca z zespołami globalnymi przy instalowaniu nowego sprzętu i przekazywaniu go do eksploatacji;
  • wspieranie innych obiektów w obrębie sieci na obszarze UE (zależnie od potrzeb).

  Basic Qualifications


  PODSTAWOWE WYMAGANIA:
  • ponad 3-letnie doświadczenie w zakresie automatyki opartej na sterownikach PLC oraz diagnostyki problemów w środowiskach produkcyjnych lub działających w trybie ciągłym;
  • doświadczenie w obsłudze technicznej szerokiego zakresu przenośników i systemów sortujących;
  • potwierdzona w praktyce umiejętność rozwiązywania problemów pod dużą presją;
  • umiejętność stosowania, rozumienia i opracowywania strategii udoskonalania w kontekście kodu zgodnego z normą IEC 61131-3;
  • umiejętność odczytywania schematów mechanicznych i elektrycznych;
  • doświadczenie w graficznym odwzorowywaniu i monitorowaniu obsługi towarów, przepływów i mocy przerobowych;
  • doświadczenie w obsłudze programów Microsoft Office, SolidWorks, Ignition, Visio i AutoCAD;
  • umiejętność porozumiewania się w języku angielskim (pisemnie i ustnie) i w języku lokalnym na poziomie CEFR B2 lub wyższym.

  Preferred Qualifications


  PREFEROWANE KWALIFIKACJE:
  • dyplom ukończenia edukacji o specjalizacji elektrycznej lub mechanicznej: informatyka, inżynieria mechaniczna, inżynieria elektryczna lub dziedziny pokrewne;
  • znajomość norm ISO 13849 i 62061;
  • znajomość dyrektywy UE w sprawie maszyn;
  • doświadczenie w pracy w środowisku wieloobiektowym;
  • doświadczenie w zarządzaniu projektami;
  • znajomość technik Six Sigma, technik analitycznych i technik doskonalenia procesów.

  Firma Amazon realizuje politykę równości szans. Jesteśmy przekonani, że zatrudnianie pracowników wywodzących się z różnych środowisk jest podstawą naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i umiejętności kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie od odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.

  Firma Amazon traktuje kwestię ochrony danych osobowych poważnie i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i poszczególnych krajach. O ile kandydat nie wyrazi sprzeciwu, przesłanie przez niego swojego życiorysu upoważnia rekrutujący oddział firmy Amazon do przechowywania jego danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych w celu dokonywania oceny przydatności kandydata na bieżące i przyszłe oferty pracy oraz prowadzenia procesu rekrutacji.
  Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli rekrutujący oddział firmy Amazon. Firma Amazon nie udostępnia danych osobowych kandydata stronom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru firma Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie rekrutującego oddziału firmy Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego danych oraz wykształcenia i doświadczenia zawodowego za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy.
  Sorry the Share function is not working properly at this moment. Please refresh the page and try again later.
  Share this job

  Your Talent Network Profile

  Not ready to apply? Connect with us for general consideration.