Amazon

Returning Candidate?

Technik údržby

Technik údržby

Job ID 
562472
Location 
CZ-Dobroviz
Posted Date 
8/7/2017
Company 
Amazon Logistic Prague s.r.o.
Position Category 
Facilities, Maintenance, & Real Estate
Recruiting Team 
..

Job Description

Popis:
Ve společnosti Amazon hledáme zkušeného Technik údržby, který se připojí k našemu týmu v jednom z našich vysoce automatizovaných a dynamických logistických center.

Náplň práce:
Technik údržby se zaměřuje na zajištění dodržování bezpečnostních předpisů a zásad, včasné provádění preventivní údržby ve vysokém standardu a poskytování vysoké míry dostupnosti vybavení díky neustálému zlepšování.

Povinnosti:
§ při veškeré práci klást na první místo zdraví a bezpečnost,
§ provádět plánovanou preventivní údržbu na veškerém vybavení na pracovišti,
§ rychle reagovat na poruchy, komunikovat jasně s příslušnými stranami a efektivně pracovat na nápravě problému,
§ učit se z každé závady a podporovat tak nepřetržité zlepšování, poskytovat zpětnou vazbu a zlepšovací návrhy přímému nadřízenému,
§ poskytovat našim interním zákazníkům vysokou úroveň dostupnosti vybavení,
§ poskytovat podporu osobám na pozici Směnový mistr údržby a učit se od nich.

Základní kvalifikace:
§ dovednosti jak v elektrotechnické, tak ve strojírenské oblasti,
§ zkušenosti se systémy pro plánovanou preventivní údržbu,
§ zkušenosti s odhalování závad v rámci MHE/systémů automatizace,
§ schopnost číst a chápat jak strojírenská, tak elektrická schémata,
§ základní dílenské dovednosti,
§ zkušenosti s údržbou dopravníků, ovladači motoru/invertory,
§ zkušenosti s prací podle příslušných zdravotních a bezpečnostních norem a předpisů,
§ zkušenosti s řízením dodavatelů,
§schopnost pracovat na směny v nepřetržitém provozu.

Basic Qualifications

§ dovednosti jak v elektrotechnické, tak ve strojírenské oblasti,
§ zkušenosti se systémy pro plánovanou preventivní údržbu,
§ zkušenosti s odhalování závad v rámci MHE/systémů automatizace,
§ schopnost číst a chápat jak strojírenská, tak elektrická schémata,
§ základní dílenské dovednosti,
§ zkušenosti s údržbou dopravníků, ovladači motoru/invertory,
§ zkušenosti s prací podle příslušných zdravotních a bezpečnostních norem a předpisů,
§ zkušenosti s řízením dodavatelů,
§ schopnost pracovat na směny v nepřetržitém provozu.

Preferred Qualifications

Upřednostňovaná kvalifikace:
§ zkušenosti s přepínáním vysokého napětí,
§ zkušenosti s třídicími stroji,
§ zkušenosti s údržbou/konfigurací čteček čárových kódů,
§ zkušenosti s etiketovacími zařízeními.

Amazon je zaměstnavatel s rovnými příležitostmi. Jsme hluboce přesvědčeni, že zaměstnávání různorodé pracovní síly je klíčem k našemu úspěchu. Při náboru zaměstnanců se rozhodujeme na základě zkušeností a dovedností uchazeče. Ceníme si těch, kteří umí objevovat, vymýšlet, zjednodušovat a budovat.

Společnost Amazon bere ochranu vašich osobních údajů vážně a respektuje místní i evropské zákony o ochraně osobních údajů. Pokud se nevyjádříte jinak, zasláním životopisu povolujete společnosti Amazon uchovat vaše osobní údaje v elektronické databázi, kterou spravuje společnost Amazon Corporate LLC. ve Spojených státech amerických nebo jedna z jejích poboček, a to z důvodů dostupnosti vašich údajů pro zjištění vhodnosti pro tuto a budoucí pracovní pozici a pro usnadnění náborového řízení.

Pokud chcete, abychom smazali vaše osobní údaje, stačí kdykoli kontaktovat společnost Amazon. Společnost Amazon nebude bez vašeho souhlasu sdílet osobní údaje s žádnou třetí stranou. Během přijímacího řízení do společnosti Amazon můžete být společností Amazon vyzváni, abyste ověřili své údaje a osobní informace prostřednictvím nezávislého poskytovatele služeb.

Your Talent Network Profile

Not ready to apply? Connect with us for general consideration.