Amazon

Returning Candidate?

Specjalista Systemów Sterowania i Automatyki

Specjalista Systemów Sterowania i Automatyki

Job ID 
534381
Location 
PL-Szczecin
Posted Date 
5/10/2017
Company 
Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o.
Position Category 
Operations, IT, & Support Engineering
Recruiting Team 
..

Job Description

Firma Amazon poszukuje osób z doświadczeniem do pracy na stanowisku Controls System Specialist. Zatrudniona osoba dołączy do zespołu w jednym z naszych wysoce zautomatyzowanych, dynamicznie działających centrów logistycznych.

CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA:
Głównym zadaniem osoby na stanowisku Controls System Specialist (CSS) jest wykrywanie usterek, rozwiązywanie problemów i doskonalenie rozwiązań do kontroli zautomatyzowanego sprzętu do przenoszenia towarów, np. przenośników, systemów sortowania, skanerów, kamer, systemów drukowania i etykietowania, wag, systemów HMI i szaf sterowniczych. Ponadto CSS będzie szkolić osoby na stanowisku Engineering Technician w zakresie rozwiązywania problemów z urządzeniami i konserwacji zapobiegawczej.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 • pełnienie w obiekcie funkcji eksperta merytorycznego w kontekście wszystkich czujników i systemów kontroli w budynku; podejmowanie praktycznych działań w celu aktywnego monitorowania, wykrywania usterek i naprawy systemów, aby zagwarantować wysoki poziom dostępności sprzętu dla klientów wewnętrznych;
 • szkolenie techników w zakresie podstaw wykrywania usterek w systemach kontroli w celu zwiększenia poziomu wiedzy personelu w obiekcie;
 • współpraca z siecią EU Controls w celu poprawy możliwości monitorowania wskaźników pracy zmechanizowanego sprzętu do przenoszenia towarów oraz zapewnienia odwzorowania graficznego i danych klientom wewnętrznym;
 • aktywny udział w prowadzonych przez sieć EU Controls projektach dotyczących ciągłego doskonalenia lub przejęcie odpowiedzialności za ich realizację;
 • współpraca z działami IT, EU Controls Engineering i Operations Engineering w celu zapewnienia poprawnej dokumentacji wszystkich systemów i dokładnych bibliotek kopii zapasowych;
 • współpraca z zespołami globalnymi przy instalowaniu nowego sprzętu i przekazywaniu go do eksploatacji;
 • wspieranie innych obiektów w obrębie sieci na obszarze UE (zależnie od potrzeb).

Basic Qualifications

PODSTAWOWE WYMAGANIA:
 • ponad 3-letnie doświadczenie w zakresie automatyki opartej na sterownikach PLC oraz diagnostyki problemów w środowiskach produkcyjnych lub działających w trybie ciągłym;
 • doświadczenie w obsłudze technicznej szerokiego zakresu przenośników i systemów sortujących;
 • potwierdzona w praktyce umiejętność rozwiązywania problemów pod dużą presją;
 • umiejętność stosowania, rozumienia i opracowywania strategii udoskonalania w kontekście kodu zgodnego z normą IEC 61131-3;
 • umiejętność odczytywania schematów mechanicznych i elektrycznych;
 • doświadczenie w graficznym odwzorowywaniu i monitorowaniu obsługi towarów, przepływów i mocy przerobowych;
 • doświadczenie w obsłudze programów Microsoft Office, SolidWorks, Ignition, Visio i AutoCAD;
 • umiejętność porozumiewania się w języku angielskim (pisemnie i ustnie) i w języku lokalnym na poziomie CEFR B2 lub wyższym.

Preferred Qualifications

PREFEROWANE KWALIFIKACJE:
 • dyplom ukończenia edukacji o specjalizacji elektrycznej lub mechanicznej: informatyka, inżynieria mechaniczna, inżynieria elektryczna lub dziedziny pokrewne;
 • znajomość norm ISO 13849 i 62061;
 • znajomość dyrektywy UE w sprawie maszyn;
 • doświadczenie w pracy w środowisku wieloobiektowym;
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami;
 • znajomość technik Six Sigma, technik analitycznych i technik doskonalenia procesów.

Prześlij swoje podanie, najlepiej w języku angielskim.
Firma Amazon realizuje politykę równości szans. Jesteśmy przekonani, że zatrudnianie pracowników wywodzących się z różnych środowisk jest podstawą naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i umiejętności kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie od odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.

Firma Amazon traktuje kwestię ochrony danych osobowych poważnie i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i poszczególnych krajach. O ile kandydat nie wyrazi sprzeciwu, przesłanie przez niego swojego życiorysu upoważnia rekrutujący oddział firmy Amazon do przechowywania jego danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych w celu dokonywania oceny przydatności kandydata na bieżące i przyszłe oferty pracy oraz prowadzenia procesu rekrutacji.
Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli rekrutujący oddział firmy Amazon. Firma Amazon nie udostępnia danych osobowych kandydata stronom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru firma Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie rekrutującego oddziału firmy Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego danych oraz wykształcenia i doświadczenia zawodowego za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy.

Your Talent Network Profile

Not ready to apply? Connect with us for general consideration.