Amazon

Returning Candidate?

Spoľahlivosť technik údržby

Spoľahlivosť technik údržby

Job ID 
511148
Location 
SK
Posted Date 
1/10/2018
Company 
Amazon /Slovakia/ s.r.o.
Position Category 
Facilities, Maintenance, & Real Estate
Recruiting Team 
..

Job Description

OPIS:
V spoločnosti Amazon chceme zamestnať skúseného pracovníka na pozíciu Technik údržby, ktorý by sa pripojil k tímu v jednom z našich vysoko automatizovaných a rýchlo sa rozvíjajúcich distribučných centier.

ÚČEL PRACOVNEJ POZÍCIE:
Pozícia Technik údržby sa zameriava na zabezpečenie dodržiavania bezpečnostných predpisov a zásad, zabezpečenie včasného vykonávania preventívnej údržby pri vysokom štandarde a na zabezpečenie vysokej úrovne dostupnosti vybavenia prostredníctvom trvalého zlepšovania.

ZODPOVEDNOSTI:
 • Uplatňovať osvedčené postupy pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na prvom mieste.
 • Vykonávať plánovanú preventívnu údržbu v plnom rozsahu vybavenia v rámci prevádzky.
 • Rýchlo reagovať na výpadky, jasne komunikovať s dotyčnými stranami a efektívne pracovať s cieľom vyriešenia problému.
 • Podporovať trvalé zlepšovanie poučením sa z výpadkov a odosielaním spätnej väzby a návrhov na zlepšenie prostredníctvom priameho nadriadeného.
 • Zabezpečovať vysokú úroveň dostupnosti vybavenia pre našich interných zákazníkov.
 • Podporovať a učiť sa od pracovníkov na pozícii Senior Reliability Engineering Technician.

Basic Qualifications

ZÁKLADNÁ KVALIFIKÁCIA
 • Viacero schopností v elektrotechnike aj strojárstve.
 • Skúsenosti so systémami plánovanej preventívnej údržby.
 • Skúsenosti s hľadaním chýb v rámci MHE/systémov automatizácie.
 • Schopnosť interpretovať a pochopiť výkresy mechanických aj elektrických zariadení.
 • Základné dielenské schopnosti.
 • Skúsenosti s údržbou dopravníkov, ovládačov/meničov motorov.
 • Skúsenosti s prácou podľa príslušných noriem a predpisov pre bezpečnosť a ochranu zdravia.
 • Skúsenosti s riadením zmluvných partnerov.
 • Schopnosť pracovať na zmeny v prostredí, v ktorom sa pracuje 24 hodín denne/7 dní v týždni.

Preferred Qualifications

PREFEROVANÁ KVALIFIKÁCIA
 • Skúsenosti s vysokonapäťovým spínaním.
 • Skúsenosti s triediacimi strojmi.
 • Skúsenosti s údržbou/konfiguráciou skenerov čiarových kódov.
 • Skúsenosti s tlačiarenskými a aplikačnými strojmi.

Tešíme sa na tvoju žiadosť, pokiaľ možno v anglickom jazyku.
Amazon je zamestnávateľ, ktorý poskytuje rovnaké príležitosti. Pevne veríme, že zamestnávať rozmanitú pracovnú silu je kľúčom k nášmu úspechu. Rozhodnutia o prijatí do zamestnania robíme na základe vašich skúseností a zručností. Vieme oceniť vaše nadšenie objavovať, vynachádzať, zjednodušovať a budovať.
Spoločnosť Amazon berie ochranu vašich osobných údajov vážne a rešpektuje zákony EÚ aj miestne zákony na ochranu údajov. Ak s tým nevyjadríte svoj nesúhlas, predložením svojho životopisu dávate spoločnosti Amazon, ktorá prijímacie konanie vykonáva, povolenie na uchovanie vašich osobných údajov v elektronickej databáze prevádzkovanej spoločnosťou Amazon Corporate LLC. v USA alebo niektorou z jej pridružených spoločností na účely posudzovania vašej vhodnosti na túto alebo budúce voľné pracovné pozície a na realizáciu procesu vášho prijímania do zamestnania.
Ak by ste sa kedykoľvek rozhodli, že chcete, aby boli vaše osobné údaje odstránené, stačí o tom informovať spoločnosť Amazon, ktorá prijímacie konanie vykonáva. Spoločnosť Amazon bez vášho súhlasu neposkytne vaše osobné údaje žiadnej tretej strane. V rámci procesu pohovoru vás môže spoločnosť Amazon požiadať o povolenie na to, aby spoločnosť Amazon, ktorá prijímacie konanie vykonáva, mohla samostatne overiť údaje týkajúce sa vašej žiadosti a vaše osobné údaje prostredníctvom tretej strany, ktorá takéto služby poskytuje.


Your Talent Network Profile

Not ready to apply? Connect with us for general consideration.