Amazon

Returning Candidate?

Koordinátor ochrany zdravia a bezpečnosti (m/f)

Koordinátor ochrany zdravia a bezpečnosti (m/f)

Job ID 
502777
Location 
SK
Posted Date 
2/23/2017
Company 
Amazon /Slovakia/ s.r.o.
Position Category 
Medical, Health, & Safety
Recruiting Team 
..

Job Description

Koordinátor ochrany zdravia a bezpečnosti (m/f)

Každým rokom sa naša spoločnosť rozrastá. Práve preto je nevyhnutné, aby bol náš personál v absolútnom bezpečí, produktívny, motivovaný a odhodlaný. Aby sme mohli tieto podmienky zaistiť, hľadáme vhodného Koordinátora pre ochranu zdravia a bezpečnosti. Hľadáme vás možno práve pre vašu zaujatosť a odhodlanosť, ktorá môže byť rozhodujúcim prvkom pri riadení ochrany zdravia a bezpečnosti v jednom z našich vývozných skladov (FC).

Naše vývozné sklady sú srdcom rýchlo rastúcej obchodnej činnosti spoločnosti Amazon: je to miesto, kde spravujeme rýchle toky našich skladových zásob. Tímy našej spoločnosti spracúvajú dodávky, vyzdvihujú produkty, balia ich a pripravujú ich na vývoz: každá takáto skupina zohráva svoju úlohu v našej každodennej činnosti.

V tomto prostredí je mimoriadne dôležitým faktorom ochrana zdravia a bezpečnosti. Za plnenie týchto vašich zmenných úloh sa budete zodpovedať Manažérovi ochrany bezpečnosti a zdravia.

Zodpovednosti koordinátora pre ochranu zdravia a bezpečnosti:
 • Vykonáva vyhodnotenie rizík, podľa potreby, proaktívne sleduje úplné dodržiavanie kontrolných opatrení,
 • Záznam súvisiacich údajov a procesov
 • Vykonáva hĺbkovú analýzu dát vývozného skladu, zaznamenáva a monitoruje zaznamenateľné nehody na pracovisku,
 • Využíva svoje znalosti na úrovni audítora postupov spoločnosti Amazon a právnych požiadaviek, v zmysle ktorých poskytuje rady a odporúčania pracovníkom a manažérom,
 • Postupne sa stáva odborníkom vo svojej oblasti, získava špecifickú úroveň kompetencií, súčasne však dbá na nevyzradenie citlivých informácií mimo zverenej úrovne,
 • Nepretržite monitoruje zverený vývozný sklad, dbá na dodržiavanie bezpečnostných postupov spoločnosti Amazon,
 • Vyšetruje nehody, situácie, keď takmer došlo k nehode a akékoľvek javy, ktoré definuje ako kmeňovú príčinu,
 • Aktualizuje interné záznamy v súvislosti s nehodami, situáciami, keď takmer došlo k nehode a podobné javy,
 • Realizuje akčné plány na zaistenie trvalo udržateľné dodržiavanie platnej legislatívy a predpisov,
 • Vykonáva svoje úlohy na profesionálnej úrovni: zachováva dôvernosť v súvislosti so zisteniami počas vyšetrovania,
 • Flexibilita: podľa svojich možností sa zúčastňuje aj menej obvyklých pracovných zmien – vrátane nočných zmien a víkendov – najmä v období špičiek.

Basic Qualifications

Základná kvalifikácia:
 • Mali by ste byť osoba sústredená a zameraná na detail,
 • Preukázateľné dokážete pracovať pod tlakom naplnenia cieľov a splnenia termínov,
 • Máte schopnosť sa rýchlo učiť a zároveň pracovať v zmysle najnovších postupov a procesov,
 • Dokážete pracovať nezávisle, načas a bez akéhokoľvek alebo len s minimálnym dohľadom,
 • Ste flexibilný a dokážete sa prispôsobiť; ste schopný pracovať podľa potrieb spoločnosti,
 • Ste tímový hráč: prispievate do pracovného prostredia pozitívnym myslením a zdravými postojmi,
 • Dokážete denne dodávať svojmu tímu potrebné nasadenie, zapálenosť a motivovanosť,
 • Disponujete solídnymi počítačovými zručnosťami,
 • Dokážete pútavo komunikovať, písomne aj ústne,

Preferred Qualifications

Amazon je zamestnávateľ, ktorý presadzuje rovnosť príležitostí. Veríme, že rozmanitosť našich zamestnancov je základným pilierom nášho úspechu. Naše rozhodnutia sú založené na vašich skúsenostiach a zručnostiach. Našim cieľom je objavovať, vynájsť, zjednodušovať a budovať.

Predložením vášho životopisu a žiadosti oprávňujete spoločnosť Amazon na prenos a ukladanie vašich údajov v databázach uchádzačov vedených spoločnosťami v skupine Amazon a na disponovanie takýmito informáciami pre účely vyhodnotenia vašej kvalifikácie pre toto alebo iné pracovné zaradenie.

Your Talent Network Profile

Not ready to apply? Connect with us for general consideration.