Amazon

Returning Candidate?

Safety Specialist / Specialista BOZP (M/F)

Safety Specialist / Specialista BOZP (M/F)

Job ID 
448839
Location 
CZ-Dobroviz
Posted Date 
10/4/2016
Company 
Amazon Logistic Prague s.r.o.
Position Category 
Medical, Health, & Safety
Recruiting Team 
..

Job Description

Shrnutí náplně práce: BOZP koordinátor zabezpečuje, že všechny činnosti a postupy jsou v souladu s českými legislativními požadavky, směrnicemi Evropské Unie a interními směrnicemi. Zodpovídá za koordinování bezpečnostních programů na pracovišti. Podporuje rozvoj a koordinaci školení , spolupracuje na hodnocení bezpečnostních rizik a podporuje dosažení cílů v oblasti bezpečnosti.

Základní pracovní činnosti:
· Poskytuje managementu podporu, poradenství a dohlíží na plnění požadavků v oblasti zdraví a bezpečnosti práce.
· Provádí / testuje bezpečné pracovní postupy a prosazuje bezpečnostní postupy, směrnice a procesy stanovené společností.
· Poskytuje denní poradenství a kontrolu v rámci BOZP programů na úrovni zaměstnanců i supervizorů za účelem zajištění jednotného a efektivního přístupu.
· Asistuje při identifikaci možných škod; hodnotí rizika, která mohou nastat v případech škody.
· Rozvíjí a implementuje procesy směřující ke zlepšení BOZP , rozvoje kultury v oblasti bezpečnosti práce, tento plán reviduje za účelem zajištění jeho efektivity a přesnosti.
· Zabezpečuje, že pracovníci smluvní agentury práce pracují v souladu s firemními zásadami a bezpečnostními požadavky.
· Dle potřeby udržuje a aktualizuje standardní operační postupy a využívá je v každodenních školeních.
· Poskytuje rady, asistuje a kontroluje liniový management, aby zajistil, že BOZP principy jsou implementovány a efektivně fungují.
· Podílí se na tvorbě a implementaci tréninkových plánu.
· Trénink reakce/odezvy; koordinuje modulární tréninkové programy pro provozní oddělení
· Zodpovídá za koordinaci státních inspekcí a za minimalizaci a nápravu případných nedostatků.
· Koordinuje týdenní a měsíční BOZP kontroly ve spolupráci s managementem.
· Udržuje všechny záznamy a dokumentaci související s povoleními a legislativními požadavky.
· Asistuje při správě dokumentů „Připravenosti pracoviště“ a „Evakuačních plánů a postupů“.
· Reviduje úrazy a incidenty v poli své působnosti; vede místní audity, reportuje data, řídí nápravná opatření.
· Spravuje dokumentaci související s odbornou přípravou a bezpečností pracovníků.
· Udržuje pracovní vztahy se státními regulačními agenturami a vede Komisi bezpečnosti na pracovišti.
· Spravuje hodnocení rizik a pravidelně provádí analýzu vzdělávacích / bezpečnostních potřeb.
· Vede „Krizový tým“ a postupuje vždy v souladu s interními zásadami a postupy.
· Jedná v souladu se základními hodnotami společnosti (bezpečnost práce, schopnost vést, integrita, odpovědnost, vynikající výsledky).

Rozsah a zodpovědnosti: Zabezpečuje, že provozní postupy jsou v souladu s českými legislativními požadavky, směrnicemi EU a interními směrnicemi. Koordinuje fungování BOZP programu dle platných interních pravidel a směrnic. Podporuje BOZP školení pro zaměstnance. Provádí běžnou inspekci bezpečnosti na pracovišti. Udržuje pracovište dle zásad 5S; přebytečné nástroje a vybavení neshromažduje na pracovišti, respektuje prvky vizuálního managementu a dodržuje přednastavené rozložení nástrojů a vybavení na pracovišti, udržuje veškeré vybavení v chodu, čistotě a pořádku.

Basic Qualifications

Požadavky na vzdělání a kvalifikaci: Vzděláni: Ukončené středoškolské vzdělání, nebo ekvivalentní kombinace vzdělání a praxe.

Kvalifikace: Kompetence v oblasti prevence rizik
Další kvalifikace v oblasti BOZP je výhodou.

Dovednosti: · Pokročilá znalost češtiny a angličtiny (oba dva jazyky jsou pracovními jazyky)
· Zkušenost na podobné pozici v oblasti logistiky, skladování
· MS Office na výborné uživatelské úrovni (zejména Word, Excel, PowerPoint)
· Certifikace v „Poskytování první pomoci“
· Týmový hráč, který navozuje a udržuje dobré pracovní vztahy s pracovníky i dodavateli
· Flexibilní k případným změnám
· Silné komunikační dovednosti (písemně, verbálně)
· Silné organizační a interpersonální schopnosti
· Pracuje samostatně s minimální mírou dozoru/kontroly, ale je také schopná/ý být Team Leadrem v oblasti bezpečnosti práce na pracovišti.

Zkušenosti: Minimálně 3 roky praxe na obdobné pozici v České republice.

Preferred Qualifications

Fyzické požadavky a pracovní prostředí:
Fyzické požadavky: Během plnění povinností této pracovní pozice může být na zaměstnanci příležitostně požadováno aby stál, chodil, seděl, používal ruce či prsty, dotýkal se předmetů a nástrojů; dosahoval předmětů pomocí rukou/paží; chodil po schodech; udržoval rovnováhu; shýbal se, klečel, dřepl si nebo lezl; hovořil a poslouchal. Zaměstnanec musí příležitostně zvedat a/nebo přesouvat objekty do hmotnosti nejvýše 15 kg, muži maximálně 12 087,5 kg a ženy maxiálně 7 856,8 kg během jedné směny. Specifické schopnosti vidění požadované na této pozici zahrnují vidění na blízko, vidění na dálku, barevné vidění, periferní vidění, vidění na dálku, hloubkové vnímání, schopnost zaostřit.

Pracovní prostředí: Pracovní povinnosti na této pozici jsou vykonávány v kancelářském prostředí i mírně průmyslovém prostředí, tudíž příležitostně za mírného až průměrného stupně hluku způsobeného kancelářským a skladovým zařízením

Your Talent Network Profile

Not ready to apply? Connect with us for general consideration.